Πώς προφέρετε το 'Azure;' Η Microsoft θέλει να μάθει.

Πώς προφέρετε το 'Azure;' Η Microsoft θέλει να μάθει.

Ένα νέο βίντεο μάρκετινγκ από τη Microsoft ρωτά τους ανθρώπους πώς προφέρουν το Azure. Υπάρχει κάποια συζήτηση σχετικά με τη σωστή προφορά της λέξης και πώς οι άνθρωποι λένε ότι διαφέρει επίσης ανάλογα με την περιοχή.

Διαβάστε Περισσότερα