Κάνε ησυχία! Αναθεώρηση PSU Straight Power 11 850W: Αξιόπιστη γερμανική μηχανική ισχύς

Κάνε ησυχία! Αναθεώρηση PSU Straight Power 11 850W: Αξιόπιστη γερμανική μηχανική ισχύς

Κάνε ησυχία! είναι γνωστό για την κατασκευή εξαιρετικών εξαρτημάτων υπολογιστή και το Straight Power 11 850W PSU δεν διαφέρει. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη αυτό το PSU για την επόμενη έκδοση του υπολογιστή σας, εάν μπορείτε να παραβλέψετε την τιμή.

Διαβάστε Περισσότερα

Πώς να επιλέξετε το σωστό τροφοδοτικό για τον υπολογιστή σας

Πώς να επιλέξετε το σωστό τροφοδοτικό για τον υπολογιστή σας

Υπάρχουν πολλά στοιχεία που πρέπει να λάβετε υπόψη στον υπολογιστή σας. Λοιπόν, τι μέγεθος τροφοδοσίας πρέπει να έχετε για να παρέχετε χυμό για όλους;

Διαβάστε Περισσότερα