Το Fleet κυκλοφορεί σενάρια ανοιχτού κώδικα, cross-platform βασισμένα στο osquery

Το Fleet κυκλοφορεί σενάρια ανοιχτού κώδικα, cross-platform βασισμένα στο osquery

Οι δυνατότητες του Fleet απλοποιούν τις εταιρικές ροές εργασιών, μειώνοντας τις καθυστερήσεις και τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ ομάδων, χρησιμοποιώντας δεδομένα και ανοιχτά πρότυπα για την επίλυση ζητημάτων πληροφορικής και ασφάλειας σε οποιαδήποτε πλατφόρμα

Διαβάστε Περισσότερα