Η τελευταία ενημέρωση των Windows 10 απέτυχε να εγκατασταθεί και προκαλεί τυχαίες επανεκκινήσεις για ορισμένους χρήστες

Η τελευταία ενημέρωση των Windows 10 απέτυχε να εγκατασταθεί και προκαλεί τυχαίες επανεκκινήσεις για ορισμένους χρήστες

Η τελευταία ενημέρωση Patch Tuesday δεν θα εγκατασταθεί για πολλούς χρήστες. Επιπλέον, ορισμένοι που έχουν λάβει την ενημέρωση ασχολούνται με τυχαίες επανεκκινήσεις.

Διαβάστε Περισσότερα